ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์-กิจกรรม
 ทำเนียบคณะกรรมการ
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมและงานของเรา
 นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC
 ข่าวเศรษฐกิจ
 สถานที่ท่องเที่ยว
วันนี้ 74
เมื่อวาน 658
สัปดาห์นี้ 732
สัปดาห์ก่อน 10,179
เดือนนี้ 16,163
เดือนก่อน 33,578
ทั้งหมด 1,548,307
  Your IP :100.26.176.111
วิทยากรบรรยาย "การพัฒนาการผลิตสินค้าและยกระดับเกษตรกรฯ”
(10 มค 2561) วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "การพัฒนาการผลิตสินค้าและยกระดับเกษตรกรให้ก้าวทันนักธุรกิจแปรรูป” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมพู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
บรรยาย "การพัฒนาการผลิตสินค้าและยกระดับเกษตรกรให้ก้าวทันนักธุรกิจแปรรูป”
(9 มค 2561) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย "การพัฒนาการผลิตสินค้าและยกระดับเกษตรกรให้ก้าวทันนักธุรกิจแปรรูป” ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จ.บึงกาฬ
ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 7 จังหวัดริมแม่น้ำโขง
(5 มค 2561) ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 7 จังหวัดริมแม่น้ำโขง  ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดบึงกาฬ
(5 มค 2561) ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศรีสองนาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
ร่วมออกซุ้มโรงทานและบริจาคเงินในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด จ.บึงกาฬ
(5 มค 2561) ร่วมออกซุ้มโรงทานและร่วมบริจาคเงินในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดบึงกาฬ 2561  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2561
(4 มค 2561) ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศรีสองนาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ผู้ประกอบการ SMEs
(27 ธค 2560) โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ณ โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
งานแถลงข่าว “หนาวดีดีที่บึงกาฬ” ปี 2561
(27 ธค 2560) งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ “หนาวดีดีที่บึงกาฬ” ณ บริเวณถนนข้ามเม่าริมโขง เทศบาลตำบลบึงกาฬ 
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดบึงกาฬ
(26 ธค 2560) ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดบึงกาฬ
(25 ธค 2560) ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมศรีสองนาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 4/2560
(14 ธค 2560) ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องรับรองข้างห้องเจริญธรรม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดบึงกาฬ 2560
(9 ธค 2560) งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดบึงกาฬ 2560 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ โดมราชป้องขันธ์ โรงเรียนบึงกาฬ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 9/2560
(8 ธค 2560) ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการฝึกอบรมให้ความรู้โครงการยกระดับสินค้าเกษตร
(8 ธค 2560) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการฝึกอบรมให้ความรู้โครงการยกระดับสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุมสิรินธารา 2 โรงแรมเดอะวัน อ.เมือง จ.บึงกาฬ
ประชุมพัฒนาแผนงานโครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัดบึงกาฬ ปี 2561
(8 ธค 2560) ประธานเปิดการประชุมพัฒนาแผนงานโครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัดบึงกาฬ ปี 2561 ณ ห้องประชุมไชยบุรี ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ธค 2560
(7 ธค 2560) ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 10 /2560 ณ ห้องประชุมมังกรทอง โรงแรมเดอะวัน อ.เมือง จ.บึงกาฬ
หารือแนวทางการเข้าถึงแหล่งทุน สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่
(6 ธค 2560) หารือแนวทางการเข้าถึงแหล่งทุน สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ กับผู้จัดการธนาคารออมสิน  ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ
ให้สัมภาษณ์กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
(6 ธค 2560) ให้สัมภาษณ์ในโครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาศักยภาพของอุปทานการท่องเที่ยวสองฝั่งโขงในจังหวัดหนองคายและบึงกาฬเชื่อมโยงกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ
พิธีเปิดตลาดประชารัฐ Modern trade จังหวัดบึงกาฬ
(5 ธค 2560) พิธีเปิดตลาดประชารัฐ Modern trade จังหวัดบึงกาฬ ณ บริษัทแม็คโคร สาขาบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(6 ธค 2560) ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จ.บึงกาฬ
(30 พย 2560) ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมศรีสองนาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 11 /2560
(29 พย 2560) ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 11 /2560 ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ 
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 8/2560
(28 พย 2560) ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.บก) ครั้งที่ 8/2560  ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย "แนวโน้มตลาดแรงงานจังหวัดบึงกาฬในอนาคต"
(28 พย 2560) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "แนวโน้มตลาดแรงงานจังหวัดบึงกาฬในอนาคต" ณ หอประชุมศรีบึงกาฬโรงเรียนบึงกาฬ อ.เมือง
 จ.บึงกาฬ
เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดบึงกาฬ ปี 2560
(28 พย 2560) เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดบึงกาฬ ปี 2560 และร่วมรับฟังร่างมติประเด็นขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 10/2560 "10 ปี  ณ ห้องประชุมสิรินธารา 2 โรงแรมเดอะวัน
พิธีเปิดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2560
(26 พย 2560) พิธีเปิดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ” ณ ถนนข้าวเม่า จ.บึงกาฬ
พิธีเปิดชมรม Startup club วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
(23 พย 2560) ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดชมรม Startup club วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
ประชุมกำหนดร่างขอบเขตของงาน "หนาวดีดีที่บึงกาฬ" ประจำปี 2561
(22 พย 2560) ประชุมกำหนดร่างขอบเขตของงาน "หนาวดีดีที่บึงกาฬ" ประจำปี 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดตลาดประชารัฐจังหวัดบึงกาฬ
(22 พย 2560) ประชุมเตรียมความพร้อม (Kick Off) เปิดตลาดประชารัฐจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
(14 พย 2560) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางประจำจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 10 /2560 ณ หอประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ
 
 
Copyright © 2013-2015 www.bkchamber.com All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus