ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์-กิจกรรม
 ทำเนียบคณะกรรมการ
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมและงานของเรา
 นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC
 ข่าวเศรษฐกิจ
 สถานที่ท่องเที่ยว
วันนี้ 96
เมื่อวาน 658
สัปดาห์นี้ 754
สัปดาห์ก่อน 10,179
เดือนนี้ 16,185
เดือนก่อน 33,578
ทั้งหมด 1,548,329
  Your IP :100.26.176.111
พิธีวางพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันจักรี
(6 เม.ย 2561) พิธีวางพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฬาจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ 
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 1/2561
(4 เมย 2561) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
การอบรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง
(27 มีค 2561) อบรมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) ณ ศาลาการเปรียญวัดโพธาราม ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
พิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านหอคำ จ.บึงกาฬ
(26 มีค 2561) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านหอคำ ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
เปิดสถานที่ท่องเที่ยว Landmark แห่งใหม่ “หาดสุขสำราญ บึงกาฬ-ปากซัน”
(24 มีค 2561) จังหวัดบึงกาฬเปิดสถานที่ท่องเที่ยว Landmark แห่งใหม่ “หาดสุขสำราญ บึงกาฬ-ปากซัน” ณ บริเวณริมโขงหาดบึงกาฬ หน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3 /2561
(20 มีค 2561) ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบึงกาฬ (คบจ.บก) ครั้งที่ 3 /2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SME
(22 มีค 2561) ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมศรีสองนาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
ปรึกษาหารือการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดบึงกาฬ
(21 มีค 2561) เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อปรึกษาหารือการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดบึงกาฬ  ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ 
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/61
(21 มีค 261) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 /2561 ณ ห้องประชุมทองพูลสิริกาโม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
ประชุมการแก้ไขปัญหายางพาราและส่งเสริมการใช้ยางพาราฯ
(20 มีค 2561) ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราและการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี (ภูทอก) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดสถานที่ท่องเที่ยวหาดบึงกาฬ
(20 มีค 2561) ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมพิธีเปิดสถานที่ท่องเที่ยวหาดสุขสำราญบึงกาฬ - ปากซัน และงานแถลงข่าวการจัดประกวด “MISS GRAND BUENGKAN 2018” ณ บริเวณริมโขง Landmark หาดบึงกาฬ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงและยกระดับพื้นที่ทางลงหาด
(15 มีค 2561) ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงและยกระดับพื้นที่ทางลงหาด เพื่อพัฒนา landmark หาดบึงกาฬ  “หาดสุขสำราญบึงกาฬ - ปากซัน”
ประชุมการจัดกิจกรรมวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 7 ปี
(12 มีค 2561) ประชุมการจัดกิจกรรมวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 7 ปี ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ มีค 2561
(6 มีค 2561) ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2 /2561 ณ ห้องประชุมมังกรทอง โรงแรมเดอะวัน จ.บึงกาฬ
บรรยาย หัวข้อ "แนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ 4.0"
(28 กพ 2561) บรรยาย ในหัวข้อ "แนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ 4.0 ณ ห้องบีเคแกรนด์บอลลูม 1 โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  
ประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ฯ
(28 กพ 2561) ประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทางการท่องเที่ยวของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
ประชุมคณะกรมการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2/2561
(27 กพ 2561) ประชุมคณะกรมการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
ประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวฯ
(22 กพ 2561) ประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ
ประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ
(21 กพ 2561) ประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี (ภูทอก) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(13-14 กพ 2561) ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหารือแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ณ สำนักงานหอการค้าไทย
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จ.บึงกาฬ
(25 มค 2561) ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1 /2561 ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
ประชุมการจัดกิจกรรมวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 7 ปี
(24 มค 2561) ประชุมการจัดกิจกรรมวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 7 ปี ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
ร่วมออกบูธส่งเสริมนวัตกรรมยางพารา งานวันยางพารา 2561
(17-23 มค 2561) ร่วมออกบูธส่งเสริมนวัตกรรมยางพาราสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในงานวันยางพารา 2561 ณ สนามที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
พิธีเปิดงานวันยางพาราและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ 2561
(17 มค 2561) ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานวันยางพาราและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
หอการค้า จ.บึงกาฬ-มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน รวมใจต้านภัยหนาว
(14 มค 2561) หอการค้า จ.บึงกาฬ-มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน รวมใจต้านภัยหนาว มอบผ้าห่มให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ อ.พรเจริญ อ.โซ่พิสัย และ อ.ปากคาด
หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ 2561
(13 มค 2561) หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรม-แจกสิ่งของ ในวันเด็กแห่งชาติ 2561 ณ ถนนข้าวเม่าริมแม่น้ำโขง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
ประชุมหอการค้ากลุ่มจังหวัด ภาคอีสานตอนบน 1
(13 มค 2561) ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสิรินธารา โรงแรมเดอะวัน จ.บึงกาฬ
ประชุมการดำเนินงานโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร
(12 มค 2561) ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ณ สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์อู่คำ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดบึงกาฬ
(12 มค 2561) ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1 /2561 ณ ห้องประชุมศรีสองนาง ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
วิทยากรบรรยาย "การพัฒนาการผลิตสินค้าและยกระดับเกษตรกรฯ"
(11 มค 2561) วิทยากรบรรยาย "การพัฒนาการผลิตสินค้าและยกระดับเกษตรกรให้ก้าวทันนักธุรกิจแปรรูป” ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
 
 
Copyright © 2013-2015 www.bkchamber.com All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus