ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์-กิจกรรม
 ทำเนียบคณะกรรมการ
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมและงานของเรา
 นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC
 ข่าวเศรษฐกิจ
 สถานที่ท่องเที่ยว
วันนี้ 127
เมื่อวาน 336
สัปดาห์นี้ 1,134
สัปดาห์ก่อน 2,695
เดือนนี้ 7,583
เดือนก่อน 11,897
ทั้งหมด 431,736
  Your IP :54.242.115.55

บึงกาฬ เปิดสถานที่ท่องเที่ยว Landmark แห่งใหม่ “หาดสุขสำราญ บึงกาฬ-ปากซัน”

จังหวัดบึงกาฬเปิดสถานที่ท่องเที่ยว Landmark แห่งใหม่ “หาดสุขสำราญ บึงกาฬ-ปากซัน” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
 
                วันที่ 24 มีนาคม 2561 นายสุรศักดิ์  เกษมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดสถานที่ท่องเที่ยว Landmark แห่งใหม่ของจังหวัดบึงกาฬ “หาดสุขสำราญบึงกาฬ-ปากซัน” และนายนิพนธ์  คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานร่วม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ ณ บริเวณริมโขงหาดบึงกาฬ หน้าฝั่งโขงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยในช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อคำแดง ณ ศาลเจ้าพ่อคำแดง ซึ่งประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬเคารพนับถือที่ดูแลความปลอดภัยในคุ้งน้ำ และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณริมแม่น้ำโขง หาดสุขสำราญบึงกาฬ - ปากซัน จากนั้นในช่วงบ่ายมีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล - บอลเลย์บอลชายหาด และการแข่งขันกีฬาทางน้ำ เรือเจ็ทสกี โดยได้รับเกียรติจากสมาคมเรือเจ็ทสกีจากนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาร่วมแข่งขันกับจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย ในการแข่งขันเรือเจ็ทสกีรอบคัดเลือก ผลปรากฏว่ามีเรือเจ็ทสกีเข้ารอบ จำนวน 5 ลำ เพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งก่อนแข่งขันเรือเจ็ทสกีรอบชิงชนะเลิศ มีการเต้นระบำฮาวายประกอบเพลงต่อหน้าประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน โดยนักศึกษาจากมหาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ในการแข่งขัน ผลปรากฎว่าทีมเรือเจ็ทสกีของ สปป.ลาว นำโดยท้าวบิลลี่  คำพิทูน สามารถเอาชนะทีมเรือเจ็ทสกีบึงกาฬและหนองคายไปได้ การเปิดสถานที่ท่องเที่ยว Landmark แห่งใหม่ของจังหวัดบึงกาฬ หาดสุขสำราญบึงกาฬ - ปากซันในวันนี้ ได้รับความสนใจจากส่วนราชการและพี่น้องประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ ตลอดจนพี่น้องประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว ที่มาร่วมงานในพิธีเปิด และมาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
                 นายเจตน์  เกตุจำนงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่าในการเปิดสถานที่ท่องเที่ยว Landmark แห่งใหม่ของจังหวัดบึงกาฬ “หาดสุขสำราญบึงกาฬ-ปากซัน” ในครั้งนี้ เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างแท้จริง เนื่องจากเกิดจากการร่วมแรง ร่วมใจ และรวมพลังของคนในชุมชม โดยหอการค้าจังหวัดบึงกาฬร่วมกับเทศบาลตำบลวิศิษฐ์ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ สมาคมการค้าหินไทย-ลาว สมาคมวิทยุชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดบึงกาฬ ชมรมเรือเจ็ทสกีจังหวัดบึงกาฬ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ ได้มีแผนดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว Landmark หาดบึงกาฬ โดยได้ร่วมมือกันในการเข้าไปบูรณะซ่อมแซม ปรับปรุงภูมิทัศน์ Landmark หาดบึงกาฬ และกำหนดชื่อหาดว่า “หาดสุขสำราญบึงกาฬ - ปากซัน” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดบึงกาฬ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาที่มุ่งเน้นและสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางการค้า การเพิ่มมูลค่าทรัพยากร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งการกีฬา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มประชมคมอาเซียน
นายสุรศักดิ์  เกษมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวเปิดสถานที่ท่องเที่ยว Landmark แห่งใหม่ของจังหวัดบึงกาฬ หาดสุขสำราญบึงกาฬ - ปากซัน ว่า การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการพัฒนาและขับเคลื่อนให้นำแผนงานดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติที่บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม สถานที่ท่องเที่ยว หาดสุขสำราญบึงกาฬ - ปากซัน จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่ได้รับการร่วมแรงร่วมใจจากคนในชุมชนในการบูรณาการร่วมกัน จึงถือว่าเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าในการร่วมแรงร่วมใจจากทุกหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้น ในการร่วมบูรณาการสถานที่ท่องเที่ยว Landmark แห่งใหม่ของจังหวัดบึงกาฬ “หาดสุขสำราญบึงกาฬ - ปากซัน” จะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการท่องเที่ยว และที่สำคัญประชาชนได้สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น และสุดท้ายต้องขอชื่นชมและขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมบูรณาการสถานที่ท่องเที่ยวอย่างจริงจัง จึงถือได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างแท้จริง
                  นายกนิพนธ์  คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดสถานที่ท่องเที่ยว หาดสุขสำราญบึงกาฬ - ปากซัน มีเป้าหมายหลักอีกประเด็นคือ จังหวัดบึงกาฬมีสถานที่ท่องเที่ยว Landmark หาดบึงกาฬให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวเล่นน้ำคลายร้อนต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้ทั้ง 2 ฝั่งโขงที่จังหวัดบึงกาฬ ประเทศไทย และ สปป.ลาว ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่จะเชื่อมแผนงานการพัฒนาทางการค้าและการท่องเที่ยวร่วมกัน ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอล - บอลเลย์บอลชายหาด และกีฬาทางน้ำ การแข่งขันเรือเจ็ทสกี ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดบึงกาฬได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้มาสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยการส่งเสริมการค้าให้ประชาชนในพื้นที่ได้มาแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหาดสุขสำราญบึงกาฬ - ปากซัน และในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จะนำแผนงานสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวไปร่วมหารือกับจังหวัดและท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อร่วมกันวางแผนต่อยอดแผนงานดังกล่าว เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อต่อยอดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และร่วมขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าวให้เกิดการพัฒนาที่บังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการท่องเที่ยว และความผาสุกของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Share on Facebook
 
 
Copyright © 2013-2015 www.bkchamber.com All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus