ให้สัมภาษณ์กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น : หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ bkchamber.com
 
 ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์-กิจกรรม
 ทำเนียบคณะกรรมการ
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมและงานของเรา
 นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC
 ข่าวเศรษฐกิจ
 สถานที่ท่องเที่ยว
วันนี้ 499
เมื่อวาน 716
สัปดาห์นี้ 3,167
สัปดาห์ก่อน 2,420
เดือนนี้ 6,837
เดือนก่อน 10,897
ทั้งหมด 385,834
  Your IP :54.196.190.32

ให้สัมภาษณ์กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

              วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายเจตน์  เกตุจำนงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ได้ให้สัมภาษณ์กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ในโครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาศักยภาพของอุปทานการท่องเที่ยวสองฝั่งโขงในจังหวัดหนองคายและบึงกาฬเชื่อมโยงกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพของอุปทานทางการท่องเที่ยว (ด้านพื้นที่/แหล่งท่องเที่ยว ด้านการบริการและการจัดการท่องเที่ยว) ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อการพัฒนาศักยภาพของอุปทานทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยเมื่อวิจัยดังกล่าวแล้วเสร็จ หอการค้าจังหวัดบึงกาฬจะนำงานวิจัยนี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการสร้างกรอบแนวคิดพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬต่อไป

Share on Facebook
 
 
Copyright © 2013-2015 www.bkchamber.com All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus