ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ : หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ bkchamber.com
 
 ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์-กิจกรรม
 ทำเนียบคณะกรรมการ
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมและงานของเรา
 นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC
 ข่าวเศรษฐกิจ
 สถานที่ท่องเที่ยว
วันนี้ 46
เมื่อวาน 358
สัปดาห์นี้ 2,818
สัปดาห์ก่อน 2,952
เดือนนี้ 9,383
เดือนก่อน 9,915
ทั้งหมด 342,943
  Your IP :54.196.31.117

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ 

                   วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเจตน์  เกตุจำนงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ พร้อมรองประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด บึงกาฬ ณ ห้องสิรินธารา 2 โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อร่วมกันระดมแนวความคิดทบทวนร่างแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ.2560 ให้ครบถ้วน สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตที่บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬได้ตรงจุดอย่างแท้จริง โดยผลการประชุมทบทวนยังคงวิสัยทัศน์เดิมว่า "ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ประตูการค้าสู่อินโดจีน แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมลุ่มน้ำโขง สู่บ้านเมืองน่าอยู่" และจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 1)ด้านยางพาราว่า ศูนย์กลางการแปรรูปสินค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราด้วยนวัตกรรม 2) ด้านการค้าชายแดนว่า เมืองส่งเสริมการค้าชายแดน เพื่อการค้าและการลงทุน และ 3) ด้านการท่องเที่ยวว่าการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง

Share on Facebook
 
 
Copyright © 2013-2015 www.bkchamber.com All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus