ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์-กิจกรรม
 ทำเนียบคณะกรรมการ
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมและงานของเรา
 นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC
 ข่าวเศรษฐกิจ
 สถานที่ท่องเที่ยว
วันนี้ 108
เมื่อวาน 336
สัปดาห์นี้ 1,115
สัปดาห์ก่อน 2,695
เดือนนี้ 7,564
เดือนก่อน 11,897
ทั้งหมด 431,717
  Your IP :54.242.115.55
การให้สัมภาษณ์เรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬ
                     นายเจตน์  เกตุจำนงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬ พร้อมรายงานความคืบหน้าความร่วมมือการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงร่วมกันระหว่างจังหวัดบึงกาฬ กับเมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยนำเสนอโครงการหาดบึงกาฬ เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และพัฒนาทางการค้า การเพิ่มมูลค่าทรัพยากร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งการกีฬา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มประชาคมอาเซียน  ในรายงานความสุขประเทศไทย ตอนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน !!
                  ทั้งนี้ การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ทุกภาคส่วนต้องมาร่วมมือวางแผนการท่องเที่ยวให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม สร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬให้โดดเด่นและชัดเจน พร้อมร่วมกันจัดทำแผนการท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดบึงกาฬให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 
 
วิดีทัศน์การสัมภาษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ
วิดีทัศน์ให้สัมภาษณ์เรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬ พร้อมรายงานความคืบหน้าความร่วมมือการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงร่วมกันระหว่างจังหวัดบึงกาฬ
Share on Facebook
 
 
Copyright © 2013-2015 www.bkchamber.com All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus