ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์-กิจกรรม
 ทำเนียบคณะกรรมการ
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมและงานของเรา
 นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC
 ข่าวเศรษฐกิจ
 สถานที่ท่องเที่ยว
วันนี้ 324
เมื่อวาน 2,340
สัปดาห์นี้ 3,799
สัปดาห์ก่อน 3,158
เดือนนี้ 9,771
เดือนก่อน 10,714
ทั้งหมด 422,027
  Your IP :34.228.115.216

ประชุมทบทวนจุดยืนทางยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี

                วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นายเจตน์  เกตุจำนงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ พร้อมรองประธานหอการค้าฯ และตัวแทนภาคประชาสังคมในจังหวัดบึงกาฬ ได้เข้าร่วมประชุมทบทวนจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ณ ห้องสิรินธารา 2 โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อร่วมกันระดมความคิดทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬให้ครบถ้วน สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตที่บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬได้ตรงจุดอย่างแท้จริง โดยมีนายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุม ซึ่งในที่ประชุม หอการค้าจังหวัดบึงกาฬนำโดยประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ พร้อมรองประธานและตัวแทนภาคประชาสังคม ได้ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ ในการระดมความคิดทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬเป็นอย่างดี พร้อมกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า "ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ประตูการค้าสู่อินโดจีน การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงนิเวศน์ อารยธรรมลุ่มน้ำโขง สู่บ้านเมืองน่าอยู่" 

Share on Facebook
 
 
Copyright © 2013-2015 www.bkchamber.com All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus