ประชุมหารือข้อราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง : หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ bkchamber.com
 
 ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์-กิจกรรม
 ทำเนียบคณะกรรมการ
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมและงานของเรา
 นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC
 ข่าวเศรษฐกิจ
 สถานที่ท่องเที่ยว
วันนี้ 63
เมื่อวาน 388
สัปดาห์นี้ 1,297
สัปดาห์ก่อน 2,578
เดือนนี้ 5,984
เดือนก่อน 11,290
ทั้งหมด 407,526
  Your IP :3.80.32.33

ประชุมหารือข้อราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

              วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเจตน์  เกตุจำนงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ได้เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ หอประชุม 2 ชั้น 3 ด่านศุลกากรบึงกาฬ โดยนางสาวกุลยา  ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในที่ประชุม
 
 
              นายเจตน์ เกตุจำนงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดบึงกาฬว่า ศักยภาพของจังหวัดบึงกาฬคือมีภูมิประเทศที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีภูมิประเทศที่สามารถเชื่อมต่อด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และด้านอื่นๆ ตามเส้นทางแขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว จังหวัดเงะอานห์ เชื่อมกับเมืองหนานหนิง มลฑลกวางซี (จีนตอนใต้) ได้ทั้งระบบล้อ และระบบราง อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับท่าเรือ เมืองวินห์ และนำเสนอแผนงาน/โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดบึงกาฬทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง
2.ด้านการค้าการลงทุน โดยรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน)
และ 3. ด้านการเกษตร โดยนำเสนอแผนการพัฒนายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมยางในการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านอุตสาหกรรมยาง เนื่องจากเป็นประเทศผู้ผลิตยางอันดับหนึ่งของโลกจึงมีโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปเบื้องต้น และจังหวัดบึงกาฬมีพื้นที่ปลูกยางพาราที่มากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นจึงมีโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้ รวมถึงพัฒนาการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางในชั้นปลาย ตามห่วงโซ่อุตสาหกรรมยาง ต้นน้ำ -> กลางน้ำ -> ปลายน้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่ายางพารา อาทิ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ล้อรถยนต์/ล้อรถมอเตอร์ไซร์ หมอนยางพารา ถุงมือทางการแพทย์ รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา และผลิตภัณฑ์ฟองน้ำ เป็นต้น โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า ถ้าเราทำให้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราต่างๆก็จะทำให้เกิด margin สูงขึ้นมาก อีกอย่างหนึ่งปัจจุบันมีผู้บริโภคหลายประเทศนิยมสินค้าที่มีส่วนประกอบที่เป็นลักษณะของยาง คือนุ่ม ทนทาน และยืดหยุ่นได้ดี ซึ่งยังมีอีกหลายๆ product ที่น่าสนใจ นำยางพารามาเป็นวัตถุดิบแปรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรมยางพารา 
Share on Facebook
 
 
Copyright © 2013-2015 www.bkchamber.com All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus