ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์-กิจกรรม
 ทำเนียบคณะกรรมการ
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมและงานของเรา
 นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC
 ข่าวเศรษฐกิจ
 สถานที่ท่องเที่ยว
วันนี้ 687
เมื่อวาน 287
สัปดาห์นี้ 4,972
สัปดาห์ก่อน 2,726
เดือนนี้ 13,765
เดือนก่อน 13,765
ทั้งหมด 618,211
  Your IP :3.235.172.213

การจัดการประกวด “MISS GRAND BUENGKAN 2018”

                 วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายเจตน์  เกตุจำนงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ พร้อมรองประธานและผู้จัดการหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว การเกษตร และเศรษฐกิจของจังหวัดบึงกาฬ พร้อมนำเสนอแผนการดำเนินการกิจกรรมการจัดการประกวด “MISS GRAND BUENGKAN 2018” สาวงามวิถีอารยธรรมลุ่มน้ำโขง ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบึงกาฬ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ ได้กำหนดการจัดการประกวด “MISS GRAND BUENGKAN 2018” สาวงามวิถีอารยธรรมลุ่มน้ำโขง ซึ่งได้มีกำหนดการจัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณริมโขงบ้านสะง้อ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ พร้อมกันนี้ จึงได้เรียนเชิญท่านเป็นประธานเปิดการแถลงข่าวกิจกรรมการจัดการประกวด “MISS GRAND BUENGKAN 2018” สาวงามวิถีอารยธรรมลุ่มน้ำโขง การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชมให้กับจังหวัดบึงกาฬ อันจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การค้าขาย และการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดบึงกาฬโดยรวมผ่านกิจกรรมการประกวด ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความร่วมมือให้แน่นแฟ้มขึ้น ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬตามแนวนโยบายประชารัฐ 

Share on Facebook
 
 
Copyright © 2013-2015 www.bkchamber.com All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus