ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์-กิจกรรม
 ทำเนียบคณะกรรมการ
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมและงานของเรา
 นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC
 ข่าวเศรษฐกิจ
 สถานที่ท่องเที่ยว
วันนี้ 97
เมื่อวาน 336
สัปดาห์นี้ 1,104
สัปดาห์ก่อน 2,695
เดือนนี้ 7,553
เดือนก่อน 11,897
ทั้งหมด 431,706
  Your IP :54.242.115.55

การอบรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes)

                  วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเจตน์  เกตุจำนงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ได้เข้าร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและการให้บริการของผู้ประกอบการ ไกด์ มัคคุเทศก์ และเครือข่ายการพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ณ ศาลาการเปรียญวัดโพธาราม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ โดยนายกรกต ธำรงวงสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน โดยมีการระดมสมองจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวโบรานสถาน ศาสนสถาน แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาตร์ กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวชาติพันธ์ กลุ่มแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิต และกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน แหล่งทอผ้า อาหารพื้นบ้าน เป็นต้น เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบ 

Share on Facebook
 
 
Copyright © 2013-2015 www.bkchamber.com All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus