เข้าพบหารือแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาฬ : หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ bkchamber.com
 
 ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์-กิจกรรม
 ทำเนียบคณะกรรมการ
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมและงานของเรา
 นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC
 ข่าวเศรษฐกิจ
 สถานที่ท่องเที่ยว
วันนี้ 250
เมื่อวาน 252
สัปดาห์นี้ 502
สัปดาห์ก่อน 2,583
เดือนนี้ 7,246
เดือนก่อน 13,199
ทั้งหมด 366,873
  Your IP :54.92.164.184

เข้าพบหารือแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาฬ


 

                      วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเจตน์  เกตุจำนงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ พร้อมนายภคพล  บุตรสิงห์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ได้เข้าพบท่านพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ประธานมูลนิธิพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงของจังหวัดบึงกาฬ ตลอดจนแผนงาน/โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดบึงกาฬ อาทิ โครงการหาดบึงกาฬ เฉลิมพระเกียรติ โครงการก่อสร้างสนามบิน และโครงการสาธารณะประโยชน์อื่นๆ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนโครงการหาดบึงกาฬ เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ กับมูลนิธิหลวงปู่เหมือน ญาณธมโม และมูลนิธิพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เพื่อสันติภาพและการพัฒนา พร้อมวางแผนเตรียมการให้จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดนำร่องเฉลิมพระเกียรติ ตามแนวทางโครงการอีสานเขียว 2 ตามแนวพระราชดำริ ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ได้ขอความอนุเคราะห์มูลนิธิพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ สนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยท่านพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ยินดีให้การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดบึงกาฬทุกโครงการ พร้อมได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนกลาง ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติที่บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล นโยบายไทยแลนด์ 4.0 การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬา การค้าการลงทุน และพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงกัน อันจะนำไปสู่ความเจริญและสันติสุขของประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดใกล้เคียง และประชาชนของประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มประชาคมอาเซียน 

Share on Facebook
 
 
Copyright © 2013-2015 www.bkchamber.com All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus